Toen & Nu
 Appel- & Perenteelt
 Natuurlijke fruitsappen
 Overige producten
 Excursies
 Tips
 Openingstijden & Info
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appel- en Perenteelt

Telen volgens GlobalGAP eisen
Cultura Fruit werkt heel milieubewust en teelt volgens de zogenaamde GlobalGAP (Global Good Agricultural Practice) eisen. Dit zijn de eisen die wereldwijd aan boeren en tuinders worden gesteld aangaande voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit.

Al het mogelijk wordt gedaan om het milieu te ontzien. Zo wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de natuur zelf biedt. Ter bestijding van schadelijke insecten en muizen worden ‘natuurlijke vijanden’ ingezet. Er zijn bijvoorbeeld speciale nestkasten voor roofvogels in de boomgaard geplaatst. Ook wordt er gebruik gemaakt van insectenvangpotten en roofmijten. Als er bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, worden middelen gekozen die het milieu het minst belasten.

Er wordt een administratie bijgehouden van de inkoop van bestrijdingsmiddelen. Na iedere bespuiting wordt geregistreerd met welk middel er bestreden wordt en welke hoeveelheid sproeistof gebruikt is.

Alle eisen worden meerder malen per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Bij goedkeuring ontvangt men een Certificaat met een geldigheidsduur van 1 jaar. Het certificaat voor de komende 12 maanden heeft Cultura Fruit al behaald.

Kijk voor meer informatie op www.globalgap.nl.


Insectenvangpot